image

業務項目

 

105學年度第1學期

105學年度第1學期性別平等教育宣導列表

 

 

時間

 

 

 

地點

 

 

 

演講主題

 

 

 

內容

 

 

 

講師

 

 

 

人數

 

 

 

報名網址

 

 

 

105.11.24()

105.11.29() 105.12.01()

105.12.02()

四個場次

6節至第7

13:30-15:30

 

 

 

各班教室

性別平等教育紀錄片賞析與映後討論活動四場次

紀錄片賞析、團體討論與活動

 

社團法人愛之希望協會暨南方彩虹街6

 Max老師

受理教師預約班級輔導(共四個班級名額)

 

活動已結束

 

*每位老師最多登記一場次,讓其他老師也能共享資源,感謝您!
*
老師預約帶班參加一場次,可於教師評鑑加1分【輔導與服務(選評)-協同辦理心理衛生活動-編號7


gotop